Godallemachtig

Een nieuwe bijbelvertaling is altijd een ontzagwekkende prestatie. Maar moet een vertaling zich vooral richten op de mogelijke bedoeling van anonieme schrijvers van heel lang geleden of op het taalbegrip van de ontvangers van de boodschap?

Nu hebben godgeleerde dames en heren besloten om het aloude epitheton `Almachtige' van God te vervangen door `Ontzagwekkend' (Boeken, 15.12.00). Het adjectief almachtig behoort tot de unica in onze taal — er is slechts één soort gebruik mogelijk. Ontzagwekkend geldt voor heel wat dingen: allerlei natuurverschijnselen, sommige bouwwerken, een aantal kunstwerken en eigenlijk zelfs de geboorte van elk kind, al of niet in een stal. In mijn Engelse bijbel staat: Almighty God en God Almighty. In mijn Franse bijbel staat: le Dieu tout-puissant.

Het kan mij als katagnost niet zo veel schelen, maar hoe moet dat nu verder? De koningin zweert trouw aan de Grondwet met de sacrale woorden `Zo waarlijk helpe mij God Almachtig'. Dat zou dan worden `Zo waarlijk helpe mij de Ontzagwekkende God'. Dit alles zal bij vele christenen slecht vallen — dat beloof ik.