Explosie koopsompolissen

De verkoop van koopsompolissen is dit jaar geëxplodeerd. Het Verbond van Verzekeraars heeft becijferd dat levensverzekeraars voor ruim 13,4 miljard gulden aan polissen aan de man hebben gebracht. Dat is een stijging van 29 procent ten opzichte van vorig jaar. De grote belangstelling wordt vooral veroorzaakt doordat deze producten volgend jaar fiscaal minder aantrekkelijk worden voor een deel van de consumenten.