Eigen woning

Toelichting:

In 1997 is de regeling van (voorheen) het huurwaardeforfait ingrijpend veranderd. Met de komst van het nieuwe belastingstelsel ondergaat de regeling ook nog eens een naamswijziging. De regeling heet vanaf 1 januari eigenwoningforfait. Het forfait blijft het fictieve bedrag dat belastingplichtigen die in een eigen huis wonen moeten optellen bij hun belastbaar inkomen. Het eigenwoningforfait wordt berekend door de zogenoemde WOZ-waarde (de waarde die door de gemeente na taxatie op basis van de Wet Onroerende Zaken aan een huis is toegekend) van het huis te verenigvuldigen met het wettelijke percentage van het eigenwoningforfait. De berekende eigenwoningwaarde kan niet hoger zijn dan 17.189 gulden.