Den Haag: hef wapenembargo Eritrea niet op

Nederland probeert te voorkomen dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vandaag een resolutie aanneemt waarin met onmiddellijke ingang het internationale wapenembargo tegen Ethiopië en Eritrea wordt opgeheven, aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Naar thans blijkt hebben Nederland en Canada, die beide troepen leveren aan de vredesmacht UNMEE in het Ethiopisch-Eritrese grensgebied, vorige week al een stemming in de Veiligheidsraad over deze zaak weten uit te stellen. De resolutie in kwestie is een Amerikaans initiatief en een reactie op het op 12 december jongstleden tussen Ethiopië en Eritrea in Algiers getekende vredesakkoord.

Volgens de woordvoerder van Buitenlandse Zaken is het Nederlandse verzet tegen opheffing van het wapenembargo ,,fors''. Het was vanochtend nog onduidelijk welk standpunt de secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, die zich vorige week achter het Nederlands-Canadese verzoek tot uitstel opstelde, vandaag zal innemen.

Het wapenembargo zal zonder nieuwe beslissing van de Veiligheidsraad in mei volgend jaar aflopen. Het bestaan van het embargo was een van de randvoorwaarden op grond waarvan de Nederlandse Tweede kamer eerder dit jaar instemde met de uitzending van Nederlandse militairen naar UNMEE – na veel aarzelingen ten aanzien van de veiligheid van deze troepen.

Het Tweede-Kamerlid Koenders (PvdA) noemt het ,,een verkeerd teken'' als de Veiligheidsraad nu overijld het wapenembargo zou opheffen. Nederland zou naar zijn mening voor zijn bezwaren vooral steun moeten vinden bij de Europese permanente leden van de Veiligheidsraad, Frankrijk en Engeland. Ook Verhagen (CDA) spreekt van een `slecht plan'. Kamer en regering leefden tot nu toe beide in de verwachting dat de aanwezigheid van Nederlandse troepen zou leiden tot een zekere mate van politieke invloed in het vredesproces tussen Ethiopië en Eritrea.

Waarnemers vermoeden dat de Amerikaanse haast bij opheffing van het wapenembargo verband houdt met de waarde die de regering in Washington hecht aan de strategische positie van Ethiopië in de Hoorn van Afrika, onder meer als tegenwicht tegen Soedan. Eventueel op korte termijn te leveren wapens zouden dus niet noodzakelijkerwijze voor het Ethiopisch-Eritrese front bestemd zijn.

De VS hebben bij de Ethiopisch-Eritrese vredesovereenkomst een belangrijke rol gespeeld. Overigens waren er al eerder berichten over illegale levering van munitie vanuit Oost-Europa aan Ethiopië en Eritrea.

Tekenend voor de haast waarmee de VS het wapenembargo willen opheffen, is dat in principe de Veiligheidsraad vandaag met kerstreces is.