Clinton voorziet groter overschot

De Verenigde Staten boeken in het lopende begrotingsjaar, dat in november is begonnen, een overschot van 256 miljard dollar. Dat is 28 miljard dollar meer dan eerder werd becijferd. Dat heeft president Clinton gisteren gezegd. Het is het vierde jaar achtereen dat de Amerikaanse overheid geld overhoudt. Daarvoor is er vijftig jaar lang alleen maar sprake geweest van een tekort. Het nieuwe overschot stelt Washington in staat 237 miljard dollar aan schulden af te lossen. Volgens Clinton kan, tegenvallers voorbehouden, de Amerikaanse staatsschuld in 2009 zijn afgelost. Dat is een jaar eerder dan tot nu toe werd aangenomen. In hoeverre Clinton gelijk krijgt, hangt geheel af van de plannen van de nieuwe regering.