Broer Miloševic als ambassadeur teruggeroepen

De Joegoslavische regering heeft zeventien Joegoslavische ambassadeurs in het buitenland vervangen. Een van hen is de broer van de Joegoslavische ex-president Slobodan Miloševic, ambassadeur in Rusland. Een decreet daartoe is getekend door president Koštunica.

Borisav Miloševic heeft Joegoslavië de afgelopen jaren in Moskou vertegenwoordigd. Hij pakt daar nu zijn biezen, net als zijn collega's in landen als China, Zweden, Israel, Japan en nog een reeks andere landen. Nederland is daar overigens niet bij, België wel. De wijzigingen worden al vandaag van kracht. De vervangen ambassadeurs moeten op 15 januari weer in Belgrado terug zijn. Een woordvoerder van het federale ministerie van Buitenlandse Zaken in Belgrado suggereerde vandaag dat meer wijzigingen in de Joegoslavische diplomatieke dienst kunnen worden verwacht.

Sinds het aantreden van Slobodan Miloševic' opvolger als president, Vojislav Koštunica, begin oktober, is een groot aantal ambtenaren in de federale administratie vervangen. Al snel na Koštunica's aantreden werd gespeculeerd dat de dagen van Borisav Miloševic in Moskou geteld zijn. De broer van de man die Joegoslavië dertien jaar heeft gedomineerd was in hoge mate verantwoordelijk voor de goede relaties die Belgrado jarenlang met Moskou kon blijven onderhouden, alle internationale sancties ten spijt. Daarbij schond Rusland in het recente verleden soms sancties – bijvoorbeeld met bezoeken van Joegoslavische leiders die op de `zwarte lijst' stonden, zoals Miloševic' minister van Defensie –, hetgeen het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou dan weer dwong tot ingewikkelde pogingen om de politieke schade in de betrekkingen met grote Westerse landen te beperken.

Dat Moskou Miloševic ook na zijn duidelijke verkiezingsnederlaag openlijk bleef steunen tot deze de nederlaag erkende en aftrad, was eveneens een verdienste van zijn broer, de ambassadeur – net zoals het gemak waarmee Miloševic' zoon in oktober de wijk kon nemen naar Moskou.

Formeel is in Belgrado gemeld dat de betrokken ambassadeurs – allen aanhangers van Miloševic – voldoen aan ,,de wettige vereisten'' voor hun pensionering of dat hun standaard-ambtstermijn van vier jaar is verstreken. Het is onwaarschijnlijk dat ze in aanmerking komen voor benoeming op een andere diplomatieke post.