Bos bepleit ecotax grote bedrijven

Staatssecretaris Bos (Financiën) wil dat grote bedrijven net als de huishoudens een ecotax betalen, een milieubelasting op energie. De werkgeversorganisatie VNO-NCW wijst het plan af als ,,schadelijk voor het bedrijfsleven''.

Om de ecotax te compenseren kan voor de bedrijven de vennootschapsbelasting verlaagd worden. ,,Ik zou zeer te porren zijn voor zo'n ruil'', zegt staatssecretaris Bos vandaag in een vraaggesprek met het dagblad Trouw. Bos (PvdA), die nog geen formeel voorstel heeft gedaan voor een ecotax voor grote bedrijven, loopt met zijn pleidooi vooruit op de studies die zijn ministerie laat verrichten naar een verdere herziening van het belastingstelsel.

Grote bedrijven zijn nu gevrijwaard van energiebelasting, omdat die hun internationale concurrentiepositie zou aantasten. Volgens Bos zal bij echte grootverbruikers, zoals de aluminiumindustrie, de lagere winstbelasting de duurdere energie niet geheel compenseren.

De grootverbruikers, verenigd in VEMW, noemen een ecotax ,,een slecht idee'' dat leidt tot een vertrek van bedrijven uit Nederland. ,,Dan gaan die bedrijven elders in Europa kooldioxide uitstoten'', zegt een woordvoerder, die er op wijst dat bedrijven met de overheid al hebben afgesproken hun emissies te verminderen. De werkgeversorganisatie VNO-NCW – ,,Dit is de PvdA-politicus die hier spreekt'' – vindt dat milieubelastingen alleen Europees geregeld moeten worden: ,,Eenzijdige maatregelen zijn schadelijk voor het Nederlandse bedrijfsleven.'' Bos wil om het landschap te sparen ook een belasting op oppervlaktedelfstoffen.