Borst dreigt met vertrek uit kabinet

Minister Borst (Volksgezondheid) zegt af te treden als zij volgend jaar geen extra geld krijgt voor het aanpakken van knelpunten in de zorgsector.

,,Als je als minister zegt: ik kan zo niet verder, dan kun je niet verder. Zo simpel is dat'', zo zei ze gisteren in het televisieprogramma Reporter.

De minister wil dat het kabinet binnenkort extra geld beschikbaar stelt voor de zorg en daarvoor zonodig de stringente afspraken over de besteding van extra inkomsten van het rijk aanpast. Volgens deze zogeheten Zalm-norm kunnen inkomstenmeevallers alleen worden besteed aan verlaging van de belastingen en vermindering van de schuld van het rijk.

Borst staat al geruime tijd onder druk van beroepsbeoefenaren in de zorgsector om meer geld uit te trekken voor het aanpakken van knelpunten. Zo legden huisartsen hun werk nog onlangs demonstratief een dag neer om hun eisen kracht bij te zetten.

Afgelopen najaar dreigde Borst in het kabinet dat ze zou opstappen als ze voor het lopende jaar geen extra middelen zou krijgen. Borst kreeg daarna meer geld van minister Zalm (Financiën), zonder dat overigens de afspraken over het financiële kader werden aangepast. Door meevallers in de uitgaven van het rijk, onder meer door minder werkloosheidsuitkeringen, kon Zalm tegemoet komen aan de claim van Borst.

Met haar nieuwe claim loopt Borst vooruit op het beraad dat het kabinet volgende maand zal voeren over de besteding van de meevallers. In de tweede helft van januari bekijkt het kabinet of de Zalm-norm moet worden aangepast. De fractieleiders van PvdA en D66 in de Tweede Kamer, Melkert en De Graaf, dringen er al langer bij het kabinet op aan zo nodig uit de inkomstenmeevallers extra geld beschikbaar te stellen voor zorg en onderwijs. De VVD, de partij van minister Zalm, is mordicus tegen het aanpassen van de financiële afspraken.

Minister Zalm schatte op Prinsjesdag dat het rijk volgend jaar een meevaller in de uitgaven van een half miljard gulden zal hebben. De meevaller in de inkomsten, waarop de discussie zich toespitst, raamde hij op 24,5 miljard.