Belasting & sociale zekerheid 2001

Met de komst van het nieuwe belastingstelsel per 1 januari verandert er veel op fiscaal gebied. De introductie van drie belastingboxen en het wegvallen van tariefgroepen zijn op het eerste gezicht de opvallendste wijzigingen. Ook de komst van een groot aantal heffingskortingen springt in het oog, alsmede het vervallen van een aantal aftrekposten. Goed nieuws: de hypotheekrente op het (eerste) eigen huis blijft overeind. Daarnaast zal inkomen uit vermogen totaal anders behandeld worden en dat heeft onder meer gevolgen voor mensen die hun geld willen beleggen in maatschappelijk verantwoorde fondsen.

Op sociaal gebied moet 2001 het jaar van de WAO worden. De krapper wordende arbeidsmarkt dwingt het kabinet tot het aanspreken van de bijna één miljoen arbeidsongeschikten. De oplossing voor het nog steeds groeiende leger WAO-ers moet komen van de Commissie Donner, die in het voorjaar advies uit zal brengen. Verwacht wordt dat de Sociaal Economische Raad snel daarna met een advies aan het kabinet zal komen, zodat de definitieve oplossing van de `WAO-ziekte' tijdens de formatie van een nieuw kabinet in het regeerakkoord kan worden opgenomen. Zou het einde van `het laatste sociaal-economische probleem van het land' dan eindelijk in zicht zijn?