Balkangangers overleden

In België zijn vijf militairen aan kanker overleden die in VN-verband in de Balkan hebben gediend. Maar volgens het ministerie van Defensie is nog geen oorzakelijk verband gevonden tussen de ziekte en het verblijf in de Balkan. Net als elders in Europa is ook in België onrust ontstaan over ziekte- en vermoeidheidsverschijnselen (`Balkansyndroom') bij soldaten die in de Balkan dienden. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie onderstreepte vanmorgen in het blad De Standaard dat het aantal van negen kankergevallen onder 13.000 Balkanveteranen niet hoger ligt dan in de burgermaatschappij.