Vijfde Nota 2

Het rode contourenplan voorkomt dat in de toekomst, anders dan nu in de Vinex-locaties het geval is, voor draagkrachtigen niet voldoende grote woningen naar eigen smaak op ruim grond gebouwd kunnen worden. Draagkrachtigen kunnen in de toekomst weer betaalbare privacy en rust kopen. Maar voor minvermogenden is die keus er meestal niet. Niet elke minvermogende wil dat hij een auto voor zijn huis kan parkeren, dat er een knetterende bromfiets door zijn straat mag rijden en dat hij wakker wordt door het geblaf van de hond van zijn buurman. Sommigen willen zelfs helemaal niet aan een straat wonen, maar aan een pad in een parkachtige omgeving waar je buiten niets van het verkeer hoort en waar gelijkgezinde buren je helpen om de woonomgeving schoon, mooi en rustig te houden.

Voor het bovenbeschreven woongebied is een plaats binnen een rode contour om bestaande bebouwing ongeschikt. Er is een nieuw stadje voor nodig met zeer goede aansluiting op het openbaar vervoer. Als de mogelijkheid van het stichten van zo'n nieuwe stad niet uitdrukkelijk valt onder de bijzondere gevallen waarvoor wel bouwactiviteiten buiten de rode contour zijn toegestaan kan een initiatief in deze richting nauwelijks van de grond komen. Mooi en zeer rustig wonen blijft dan een recht voor de happy few. En daarbij hoeven wij de bewoners van zo'n nieuwe stad niet als bijzonder bevoorrecht te beschouwen. Als ze afzien van het recht van autorijden hebben ze geen voorrechten verworven maar slechts rechten ingeruild. Misschien gebruiken ze wat meer grond maar daar staat tegenover dat ze bijdragen aan de strijd van de overheid tegen dichtslibbende wegen en CO2-uitstoot.

    • Seger Weehuizen Venlo