Startpagina.nl verhoogt advertentietarief

Startpagina.nl schroeft zijn advertentietarieven flink op. De bedrijven die nu nog een vast bedrag van 3500 gulden per maand op tafel moeten leggen, dienen volgend jaar twee kwartjes per bezoeker te betalen. Voor sommige bedrijven kunnen de advertentiekosten daardoor oplopen tot twee ton per jaar. Startpagina.nl werkt met vrijwilligers die op internet over een bepaald onderwerp naar interessante webpagina' speuren. Startpagina.nl bundelt die sites op een dochterpagina. Daardoor kan een internetgebruiker via Startpagina.nl snel doorklikken naar zijn favoriete onderwerp. Eerder deze maand bleek uit onderzoek dat Startpagina.nl de meest bezochte Nederlandse website van dit jaar was. Uitgever VNU heeft het bedrijfsonderdeel inmiddels in de verkoop gezet.