President Argentinië blokkeert Congres

De Argentijnse president Fernando de la Rua heeft gisteravond aangekondigd zijn veto uit te zullen spreken tegen bepaalde veranderingen die het Congres (parlement)in de begrotingswet voor 2001 heeft aangebracht. Het gaat hier onder andere om het schrappen van een onpopulaire salariskorting voor ambtenaren.

Verlaging van de overheidsuitgaven in 2001 was een van de kernpunten in het hervormingsplan voor Argentinië, dat twee weken geleden tussen de regering en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) was overeengekomen. Het IMF is de belangrijkste donor voor een leningenpakket van in totaal 39,7 miljard dollar, dat onder voorwaarden aan Argentinië wordt verleend. De Wereldbank en het IMF helpen daarmee de stagnerende Argentijnse economie weer op gang te brengen en te voorkomen dat het land volgend jaar niet aan zijn schuldverplichtingen kan voldoen. Argentinië, de derde economie van Zuid-Amerika, verkeert al 30 maanden in recessie en stagnatie.

Analisten vrezen dat, als president De la Rua zijn vetorecht niet gebruikt en essentiële bezuinigingen geen doorgang vinden, het maximale begrotingstekort van 6,5 miljard dollar voor 2001 aanzienlijk zou worden overschreden. In een televisie-interview antwoordde de president bevestigend op de vraag of hij zijn veto zou hanteren tegen een aantal wijzigingen van het Congres. De minister van Economische Zaken bereidt de vetobesluiten voor en ze kunnen morgen al van kracht worden, zei De la Rua.

In mei jongstleden lokte het besluit tot salariskortingen nog een algemene staking uit, en een scherpe daling van de consumentenvertrouwen.

De la Rua preciseerde niet tegen welke andere amendementen van het Congres op de begroting hij zijn veto zou uitspreken. Het Congres heeft ook een belastinguitzondering op brandstoffen die in het arme zuiden worden verbruikt, in de wet opgenomen, en een subsidie voor de tabaksindustrie.

Argentinië hoopt door bezuinigingen op de publieke sector het begrotingstekort in 2005 tot nul te reduceren. De president maakte gisteren ook bekend dat hij de vroegere minister van Economische Zaken Domingo Cavallo die in 1991 succes boekte met de inflatiebestrijding, heeft uitgenodigd een commissie voor belastinghervorming te leiden.