NS steekt 3 mld in spoor

De Nederlandse Spoorwegen investeren drie miljard gulden in de verbetering van de kwaliteit van het spoor en de stations. De investeringen worden over tien jaar uitgesmeerd en vloeien voort uit afspraken die NS vorige week met minister Netelenbos (Verkeer) heeft gemaakt in het overgangscontract.

Met deze overeenkomst verplicht NS zich de komende tien jaar meer reizigers te vervoeren en meer treinen op tijd te laten rijden. Het gaat om een eenmalige financiële bijdrage aan Railinfrabeheer, de taakorganisatie van NS die per 1 januari in handen komt van de overheid. Railinfrabeheer is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de spoorinfrastructuur. Het bedrag wordt onder meer besteed aan de invoering van een chipkaart, het verbeteren van stationsvoorzieningen en de uitbreiding van het spoor.

De spoorwegen betalen de investeringen uit de opbrengst uit de verkoop van het belang in Telfort. Dit voorjaar verkocht NS de Telfort-aandelen aan British Telecom voor 4,2 miljard gulden.

Eerder wilde voormalig NS-directeur R. den Besten een groot gedeelte van dit bedrag investeren in uitbreiding in het buitenland.

NS investeert 1,1 miljard in de beveiliging van de stations, door extra camera's te plaatsen en te zorgen voor betere verlichting. Door bijvoorbeeld tolpoorten te plaatsen verplaatst de controle zich van de trein naar de stations. Alleen reizigers met een chipkaart krijgen toegang tot de stations. In deze chipkaart, dat een vervoersbewijs en betaalmiddel moet worden, investeert NS een half miljard gulden. Voorwaarde is dat de chipkaart bruikbaar wordt voor alle vormen van openbaar vervoer.

Voor de verbetering van stationsvoorzieningen, zoals wachtruimtes, toiletten, parkeerfaciliteiten en extra liften en roltrappen legt NS 600 miljoen gulden opzij. Tot slot gaat er nog 750 miljoen gulden naar verbeteringen in de railinfrastructuur: daarmee wil NS het aantal storingen terugdringen en het spoor uitbreiden.

De druk op het spoorwegbedrijf is de afgelopen maanden gegroeid en kwam vorige week tot uiting door een landelijke treinstaking van het eigen personeel. De personeelscollectieven kondigden aan vanaf februari iedere maand het werk te onderbreken. Eerder toonde de Tweede Kamer zich kritisch over het NS-beleid. De Kamer stelt een eigen onderzoek in naar de gang van zaken bij NS.