`Nieuwe economie' voor velen desillusie

Wat voor de `nieuwe economie' het jaar van de doorbraak moest worden, is voor veel werkenden in de internetindustrie uitgelopen op een desillusie. Volgens het onderzoeksbureau Challenger, Gray & Christmas zijn sinds december vorig jaar 41.515 werknemers ontslagen bij internetbedrijven.

De banen verdwenen vooral in de tweede helft van 2000: 36.177 tegen 5097 in de eerste zes maanden. De banenreducties vonden in totaal plaats bij 495 ondernemingen, waarvan bij 91 het licht helemaal uitging. Vooral de bedrijven die zich specialiseerden in consultancy, financiële dienstverlening en informatieve diensten gingen ten onder volgens het onderzoek.

Volgens de onderzoekers zoeken de ontslagen werknemers niet meer hun heil in de internetindustrie. Zij vinden vooral nieuw werk bij de meer traditionele bedrijven. Vorig jaar leken de banen niet aan te slepen. Internetbedrijven hadden dan ook een grote aantrekkingskracht op werknemers. Toen investeerders echter gaandeweg 2000 het vertrouwen kwijtraakten in veelal verlieslijdende ondernemingen, moesten bedrijven banen schrappen om kosten terug te dringen. Voor de betrokken werknemers is 2000 ook nog eens een rampjaar omdat opties niet konden worden verzilverd wegens de lage beurskoersen van hun bedrijven. Compensatie voor de relatief lage salarissen kon zo niet plaatsvinden.