Nederlandse Spoorwegen 2

Functioneren de spoorwegen werkelijk zo slecht als in de pers wordt voorgesteld of wordt alles aangedikt en praat een ieder, publiek, politici, Consumentenbond et cetera elkaar maar na.

Ik maak veelvuldig gebruik van de trein en tot dusver op mijn vele honderden trips heb ik zeer weinig vertragingen van enige betekenis ervaren. De dienstverlening en vriendelijkheid van het personeel laten niets te wensen over. In de IC treinen is altijd catering aanwezig.

Wat wil het oververwende Nederlandse publiek eigenlijk? De NS heeft wereldwijd de frequentste dienstregeling en is daardoor zeer kwetsbaar. Het gros van de vertragingen wordt veroorzaakt buiten de verantwoordelijkheid van de spoorwegen, bijvoorbeeld door roekeloze automobilisten, vrachtwagens, die de bovenleiding stuk rijden.

Iedereen schijnt het beter te weten dan de directie van de NS. Zoals laatst een CDA-Kamerlid, die in zijn onwetendheid stelde dat men recht heeft op een ongestoord functioneren van de trein en dat een ieder recht heeft op een comfortabele zitplaats.

Nog even en een ander Kamerlid vindt dat iedereen recht heeft op gezondheid, welzijn en dagelijks mooi weer.

    • L. Rietveld