Nederlandse Spoorwegen 1

Het uitvoerend personeel, dus niet alleen conducteurs en machinisten, voelt zich vermalen. Tussen aan de ene kant een bedrijfsleiding die mateloze arrogantie tot een stijl van leidinggeven heeft verheven. En aan de andere kant bondsbestuurders die zich steeds meer van hun achterban hebben vervreemd.

Het is niet alleen het vermaledijde rondje rond de kerk rijden dat tot dit verzet heeft geleid, maar vooral ook de autoritaire en arrogante manier van leidinggeven van de NS-directie en de `voor u, over u, maar vooral zonder u'- manier van onderhandelen van de vakbondsbestuurders.

Tel daar bij op de frustratie, woede en agressie van reizigers, die we dagelijks over ons uitgestort krijgen, en het is te verwachten dat de bom eens barst.

In dit licht bezien is het niet zo verwonderlijk dat het NS-personeel nu in actie komt en zichzelf organiseert in personeelscollectieven buiten de gevestigde bonden om.

Niemand is gebaat bij een verdere escalatie van de vele conflicten bij de NS, maar de keiharde opstelling van de NS-leiding voorspelt niet veel goeds. Er zal opnieuw onderhandeld moeten worden, want met gedemotiveerd personeel is geen dienstverlenend bedrijf te runnen!!

    • J.W. van Dongen