Mari vertrekt bij Witte de With

Bartomeu Mari, directeur van het kunstcentrum Witte de With in Rotterdam, legt per 31 december 2001 zijn functie neer. Mari, die in 1996 Chris Dercon opvolgde, keert in 2002 terug naar Spanje om er een grote tentoonstelling van hedendaagse kunst in de Baleraren te organiseren. Daarna gaat hij werken aan een serie tentoonstellingsprojecten in Sevilla.

Mari tekent in 2001 als Rotterdam samen met Porto Culturele Hoofdstad van Europa is, nog voor The People's Art, een overzicht van Nederlandse hedendaagse kunst in Porto, en Squatters, projecten in de openbare ruimte in beide `hoofdsteden'.