Kleine bedrijven doen zelf WAO

Veel kleine bedrijven – met name in de bouwsector – gaan binnenkort zelf hun werknemers verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Bij het Lisv, de toezichthouder voor de sociale zekerheid, hebben 1.306 bedrijven een aanvraag ingediend om uit de collectieve WAO te stappen per 1 januari 2001.

Dit blijkt uit recente cijfers van het Lisv. Van de 1.306 aanvragen komen er 1.082 van kleine bedrijven en 224 van grote bedrijven. De bulk is afkomstig uit de bouw. Via het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, dat nagenoeg alleen voor bouwondernemingen de uitvoering van de sociale zekerheid verzorgt, kwamen 563 aanvragen binnen. Weliswaar is dat minder dan de aanvragen via het Gak (695 bedrijven), maar deze uitvoeringsinstelling regelt voor driekwart van het Nederlandse bedrijfsleven en dus voor veel verschillende sectoren de WAO-uitkeringen.

Bedrijven kunnen uit de nationale WAO stappen sinds 1 januari 1998. Alle ondernemingen in Nederland betalen sindsdien een basispremie voor werknemers die langer dan vijf jaar in de WAO zitten. Daar bovenop betalen de bedrijven voor werknemers die korter dan vijf jaar in de WAO zitten nog een variabele premie, die hoger is als de kans op arbeidsongeschiktheid bij het bedrijf hoger is. Bedrijven die uit de collectieve WAO stappen blijven wel de basispremie betalen voor de WAO'ers die langdurig ziek zijn, maar hoeven niet langer de variabele premie te betalen.

,,Voor sommige bedrijven kan het aantrekkelijk zijn om de verzekering voor hun gezonde werknemers zelf te regelen. Als bij jouw bedrijf de arbeidsomstandigheden goed zijn of de mensen weinig ziek zijn, kun je er voor kiezen het risico zelf te dragen'', zegt een woordvoerster van het Lisv. Deze bedrijven nemen daarvoor bij een particuliere verzekeringsmaatschappij een polis met dezelfde dekking als de WAO of dragen een deel van het risico zelf door zieke werknemers vijf jaar lang door te betalen. Na die vijf jaar komt de uitkering dan uit de nationale WAO-kas, die wordt gevuld met de verplichte premiebetalingen.

Bedrijven kunnen alleen uit de WAO stappen als zij desnoods voor al hun werknemers vijf jaar lang het risico van arbeidsongeschiktheid kunnen dragen. Hoeveel van de 1.306 bedrijven het Lisv daartoe in staat acht is nog onbekend. Tot op heden zijn 3.138 bedrijven uit de collectieve WAO gestapt, waaronder ruim 2.000 grafische bedrijven die in 1999 gezamenlijk hun WAO gingen regelen.