Keuringsdienst geeft boetes

De keuringsdienst van waren krijgt vanaf 1 februari volgend jaar de bevoegdheid om bedrijven boetes op te leggen. Tot nu toe mocht alleen de rechter sancties opleggen, nadat de keuringsdienst een overtreding van de warenwet had geconstateerd.

De nieuwe bevoegdheden voor de keuringsdienst zijn het gevolg van de gewijzigde Warenwet. De bedoeling van de wijziging is om sneller op te kunnen treden bij overtredingen, aldus een woordvoerder van de keuringsdienst: ,,Vroeger lag er vrij veel tijd tussen het moment dat de overtreding werd geconstateerd en de boete-oplegging, soms wel zes maanden. Door de nieuwe bevoegdheden kunnen we vanaf 1 februari een lik-op-stukbeleid voeren. Bovendien betekent dit een verlichting voor het openbaar ministerie.''

Bij de keuringsdienst van waren, dat valt onder het ministerie van VWS, werken zo'n 900 ambtenaren. Jaarlijks maken de ambtenaren van de dienst tussen à 10.000 processen verbaal op. Overtredingen van de warenwet varieren van het onhygiënisch produceren van voedingsmiddelen tot de verkoop van onveilig vuurwerk. Vanaf 1 februari geldt voor alle overtredingen een vast `tarief', dat kan oplopen tot 10.000 gulden.

De wijziging van de warenwet past in het beleid om lokale speciale opsporingsdiensten en lokale overheden meer bevoegheden te geven om regelgeving te handhaven. Zo is het ministerie van Justitie onlangs een project gestart om lokale overheden en speciale inspectiediensten transacties aan te laten bieden aan plegers van eenvoudige milieudelicten.