Eerste directe handel tussen China en Taiwan

Peking heeft vandaag schoorvoetend ingestemd met een voorstel van de regering in Taiwan om na een halve eeuw van indirecte contacten voor het eerst directe handel, transport en postverbindingen tussen China en het eiland toe te laten.

Hoewel die contacten met Taiwan zullen worden beperkt tot twee kleine eilandjes voor de kust van China is de overeenstemming tussen beide regeringen, die sinds het einde van een burgeroorlog in 1949 als vijanden tegenover elkaar staan, van historische betekenis.

Volgens een functionaris uit de kustprovincie Fujian, aangehaald door het Chinese staatspersbureau, gaat het Taiwanese voorstel niet ver genoeg, maar is ,,het vasteland bereid te helpen''. China wenst directe verbindingen met heel Taiwan, een plan waartegen de Taiwanese regering zich de afgelopen vijftig jaar heeft verzet uit vrees voor een toenemende economische afhankelijkheid van de Volksrepubliek.

Onder Taiwanese ondernemers evenwel bestaat grote behoefte aan directe verbindingen. Het Taiwanese bedrijfsleven, dat bijna honderd miljard gulden in China heeft geïnvesteerd, is wettelijk verplicht al zijn contacten via een derde land te laten verlopen.

De Chinese media hebben het nieuws over de nieuwe afspraken, die op 1 januari van kracht worden, met de nodige kritiek, maar uitgesproken bescheiden in het nieuws gebracht. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat Peking met zijn besluit niet de indruk wil wekken dat het instemt met Chen Shui-bian, de dit jaar gekozen president van het eiland.

China wantrouwt Chen, die verwoede pogingen heeft gedaan het gestagneerde informele overleg tussen Peking en Taipei weer op gang te krijgen, wegens zijn verleden als ijveraar voor politieke onafhankelijkheid van het eiland. De Chinese communisten zijn daar, sinds de oprichting van de Volksrepubliek in 1949 en de vlucht van de Chinese nationalisten naar Taiwan, mordicus tegen. Zij beschouwen het eiland als deel van China.

Aan beide zijden van de Straat van Taiwan wordt nu gehoopt dat de kleine stap die de opening van de directe contacten tussen de Taiwanese eilandjes Quemoy en Matsu en het Chinese Fujian feitelijk zijn, zullen uitdraaien op meer toenadering en het volledige herstel van de verbindingen tussen China en Taiwan.