Campagne met André Hazes valt verkeerd

De wervingscampgane met zanger André Hazes, die zingend het werk in de Amsterdamse Haven aanprijst, is 26 oud-havenwerknemers in het verkeerde keelgat geschoten. De video met Hazes is onderdeel van een wervingscampagne van de gemeente en de nieuwe havenpool SPANO om havenpersoneel te werven. De ex-havenarbeiders eisen in kort geding stopzetting of opschorting van de campagne. De 26 procederen al tijden om hun oude baan terug te krijgen. Zij zijn volgens hun raadsman nog niet benaderd voor werk in de haven. Zij vinden dat eerst met hen moet worden overlegd, voordat er nieuw personeel wordt aangetrokken. Op 5 januari buigt de president van de rechtbank in Amsterdam zich over de zaak.