Autogas duurder

De prijs van autogas gaat in het nieuwe jaar 2 cent omhoog. Marktleider BK Gas adviseert pomphouders per 1 januari 2001 een literprijs van 1,05 gulden te hanteren. Dat is inclusief de hogere BTW.