Vakbond: inventarisatie militairen met kanker

De militaire vakbond AFMP dringt aan op een Europese inventarisatie van het aantal zieke militairen dat is uitgezonden naar Bosnië of Kosovo. De AFMP maakt zich zorgen over het ,,onevenredig grote'' aantal uitgezonden militairen uit verschillende landen dat lijdt aan leukemie. In Nederland zijn tot nu toe drie gevallen bekend, aldus de vakbond.

Aanleiding voor de oproep van de AFMP is de onrust die afgelopen vrijdag is ontstaan in Italië rondom zieke militairen die deel hebben genomen aan de vredesmachten KFOR en SFOR in Kosovo en Bosnië. Volgens maarschalk Domenico Leggiero, een leider van de militaire vakbond Cocer, zijn soldaten die in die twee landen hebben gewerkt, twee tot vier keer zo vaak ziek als leeftijdsgenoten. Volgens zijn cijfers zijn van de 35.000 Italiaanse soldaten die tussen eind 1994 en eind 1998 in Bosnie zijn geweest, er vier overleden aan leukemie en lijden zeven anderen eraan. Volgens andere bronnen hebben drie soldaten te kampen hebben met leukemie en hebben zes andere een tumor. Eerder werd bekend dat Spanje een onderzoek instelt onder militairen. In België, waar negen militairen aan enigerlei vorm van kanker lijden, is al begin dit jaar besloten alle militairen die vanaf 1994 in Bosnië of Kosovo hebben gediend, te onderzoeken.

De gevallen van leukemie worden in verband gebracht met verarmd uranium, dat is verwerkt in verschillende typen NAVO-munitie om er voor te zorgen dat kogels en granaten beter door de bepantsering van tanks dringen. Dergelijke munitie is op grote schaal ingezet bij de luchtoorlog in Kosovo en de aanvallen op Servische troepen rond Sarajevo in 1995. De milieu-organisatie Unep van de VN publiceert volgende week een onderzoek naar de radio-actieve vervuiling als gevolg van het gebruik van verarmd uranium in Kosovo.

Volgens de AFMP-voorzitter Heerts is het nog te vroeg om een ,,causaal verband'' te leggen tussen de leukemie-gevallen en de uitzendingen. ,,Maar het zijn er teveel om te zeggen dat er niets aan de hand is.'' De AFMP wil met andere Europese bonden gegevens uitwisselen, om een beter beeld te krijgen van de ziektegevallen.