Personalia

Prof. dr. W.H. Gispen is per 1 april benoemd tot rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Gispen (1943) is hoogleraar moleculaire farmacologie en neurofarmacologie bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en wetenschappelijk directeur van het Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen. Hij volgt H.O. Voorma op die wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd het College van Bestuur verlaat.