Hulpkantoor afgewezen asielzoekers

Eindhoven zet een hulp- en informatiekantoor op voor afgewezen asielzoekers die tegen hun afwijzing in beroep zijn gegaan. Zij maken onvoldoende gebruik van voorzieningen, aldus de gemeente.

Volgens wethouder N. van der Spek (Maatschappelijke Ontwikkeling) krijgen op het ogenblik niet alle asielzoekers de hulp die ze nodig hebben. ,,Er is in Eindhoven een vrij grote groep asielzoekers die in beroep is gegaan tegen een afgewezen asielverzoek. Terwijl zij de uitslag afwachten, mogen ze wel in Nederland blijven, maar zijn er geen voorzieningen, zoals huisvesting en medische bijstand, voor hen geregeld.''

Ook andere asielzoekers kunnen terecht bij het kantoor. Van der Spek vermoedt dat zo'n 200 mensen het kantoor zullen bezoeken.

De gemeente wil de asielzoekers vooral helpen bij praktische problemen als het vinden van een dokter of het invullen van papieren. Veel instellingen in Eindhoven krijgen regelmatig vragen om hulp van asielzoekers. Na overleg met de gemeente is het idee onstaan van een informatiekantoor, waar deze groep direct hulp kan krijgen of doorverwezen kan worden.

Het is volgens Van der Spek niet de bedoeling dat het bureau de reguliere asielzoekersopvang vervangt. ,,Het wordt zeker niet een laatste strohalm voor mensen die hier niet mogen zijn.''

Het ministerie van Justitie is tegen het verlenen van structurele hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers. ,,Dat staat haaks op het beleid van de regering. Structurele hulp kan illegalen hoop geven, die er niet is'', aldus een woordvoerder van het ministerie. ,,Gemeenten mogen een asielzoeker geen plaats bieden waar ze zonder termijn kunnen verblijven.''

Wel begrijpt het ministerie dat gemeenten noodmaatregelen nemen om de openbare orde te handhaven. ,,Dat is de eigen verantwoordelijkheid van een gemeente. Als zij mensen niet over straat willen laten zwerven en hulp bieden, is dat hun zorg.''

Overigens hebben de uitgeprocedeerde asielzoekers in Eindhoven volgens Van der Spek de nopenbare orde nog niet verstoord. ,,Maar als de vragen van deze mensen genegeerd worden, kan dat wel gebeuren.''

De Eindhovense Stichting Vluchtelingen in de Knel, die betrokken was bij het opzetten van het kantoor, denkt dat een grote groep asielzoekers gebaat is bij het initiatief in Eindhoven. ,,Normaal is het nauwelijks te zien hoeveel mensen hulp nodig hebben. Pas als er daadwerkelijk hulp wordt geboden, worden deze mensen zichtbaar.''

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is positief. ,,Ieder gemeentelijk plan om mensen bij te staan is goed.''