Hongeracties gevangenen

De Turkse minister van Justitie heeft zondag een dringend beroep gedaan op de 353 gedetineerden die in diverse gevangenissen en gevangenisziekenhuizen in heel Turkije nog altijd in hongerstaking zijn om hun protest tegen hervormingen van het gevangeniswezen kracht bij te zetten. De gevangenen willen die hongerstakingen volhouden tot de dood. De Turkse politie maakte vorige week met de bestorming van een groot aantal gevangenissen een eind aan bezettingen waarmee de gedetineerden hun protest kracht bijzetten. Bij die acties vielen in totaal dertig doden. De gevangenen protesteren vooral tegen de vervanging van grote slaapzalen door kleinere cellen waarin slechts enkele gevangenen zitten; volgens hen maakt hen dat kwetsbaar voor willekeur en mishandeling door cipiers.