EU en VS onderzoeken gen-tech

Europa en de Verenigde Staten moeten internationale regels opstellen om de veiligheid van genetisch gemanipuleerde gewassen voor mens en milieu te garanderen. Dat schrijft de EU-US Biotechnology Consultative Forum in een recent verschenen rapport.

Het is voor het eerst dat Europa en Amerika gezamenlijk uitspraken doen over de toekomst van genetisch gemanipuleerde gewassen. De twee werelddelen hebben totaal verschillende opvattingen over dergelijke gewassen. Amerika is de grootste producent van genetisch gemanipuleerde maïs, soja en katoen in de wereld en beschouwt ze als veilig; Europa heeft al twee jaar een importverbod op de meeste genetisch gemanipuleerde gewassen omdat er onzekerheid bestaat over de gevolgen voor mens en milieu.

Genetische manipulatie is het inbrengen van vreemde genen in gewassen om ze te verbeteren.

Met zijn toekomstvisie hoopt het biotechnologie-forum – dat is ingesteld door de voorzitter van de Europese Commissie, Romano Prodi, en Amerikaanse president Clinton – een handelsoorlog tussen de twee werelddelen te voorkomen. Bij de nieuwe veiligheidsanalyses van gentech-gewassen voor mens en milieu moeten toxicologen, veredelaars, moleculair biologen, ethici, sociaal wetenschappers en vertegenwoordigers van de bevolking betrokken zijn. Is er onzekerheid over de veiligheid, dan geldt het voorzorgsprincipe. Daarnaast moet de regelgeving voor toelating van gentech-voedsel transparant zijn voor het brede publiek.

Daarnaast moeten Europeanen en Amerikanen zich inspannen om wereldwijd een systeem van duurzame landbouw te ontwikkelen dat voldoende voedsel voor iedereen produceert en zorgt voor een gelijkmatige verdeling van voedsel en nutriënten. Hoewel er op dit moment in principe voldoende voedsel is voor ieder mens, zijn 800 miljoen mensen (15 procent van de wereldbevolking) permanent ondervoed. Jaarlijks sterven zo'n twee miljoen kinderen wegens een gebrek aan vitamine-A.

Het forum bestaat uit ondermeer landbouwdeskundige Norman Borlaug (Nobelprijswinnaar), voormalig minister-president Ruud Lubbers en prof.dr. Eduard Veltkamp van Unilever.

    • Marcel aan de Brugh