Weigering visum toch voor rechter

Buitenlanders die op Nederlandse ambassades een visum worden geweigerd kunnen dat alsnog via de rechter afdwingen. De diplomatieke dienst kan het afgeven van een visum weigeren in geval van twijfel aan de goede trouw van de aanvrager, ,,maar de praktijk leert dat een dergelijk besluit in verband met een motiveringsprobleem het oordeel van de Nederlandse rechter niet kan doorstaan.''

Dat stelt minister Korthals (Justitie) in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Niederer (VVD) naar aanleiding van een artikel in deze krant over een geval van smokkel van 210 jonge Egyptenaren naar Nederland in 1995, die zich wilden inschrijven voor een opleiding aan de Hogeschool in Eindhoven. Drie van die 210 hebben zich uiteindelijk daadwerkelijk ingeschreven. Van de overigen hebben velen een aanvraag om verlenging van de verleende vergunning tot verblijf ingediend, maar die zijn afgewezen. Daarna hebben zij beroep ingesteld bij de rechtbank, maar die aanvragen zijn ongegrond verklaard, waarna ze de aanzegging hebben gekregen Nederland te verlaten. Of dat ook is gebeurd kan Korthals niet zeggen.

De minister zou volgens Niederer het artikel `winstbejag' in het mensensmokkelartikel van de wet moeten schrappen, zodat ook mensen die anderen helpen uit `ideële motieven' dan in principe strafbaar zijn.

Daar voelt Korthals echter niets voor. Ook zouden maatregelen moeten worden genomen tegen advocaten die `trucs' hanteren om buitenlandse cliënten in Nederland houden, vindt Niederer. Volgens Korthals maken advocaten echter terecht gebruik van alle wettelijke mogelijkheden die er voor hun cliënten zijn en er kan dus onmogelijk van misbruik worden gesproken.