VS verlagen hun bijdrage aan VN

De Verenigde Staten gaan in de toekomst minder contributie betalen aan de Verenigde Naties. In ruil daarvoor zal Amerika zijn schuld aan de volkerenorganisatie, die anderhalf miljard dollar bedraagt, alsnog afbetalen. Dat is de kern van een principeakkoord dat de VN en de VS gisteren hebben bereikt.

De overeenkomst houdt in dat de Verenigde Staten in de toekomst minder zullen bijdragen aan vredesoperaties en aan administratieve kosten van de VN. De Britse ambassadeur bij de VN, sir Jeremy Greenstock, heeft gezegd dat er een informele overeenkomst op tafel ligt. Zijn Amerikaanse collega James Cunningham, verwachtte dat vannacht nog een formeel akkoord kon worden bereikt.

Er lijkt nu nog een gat van 34 miljoen te zitten tussen de schuld van de VS en wat het Amerikaanse Congres volgend jaar aan de VN wil betalen. Mediatycoon Ted Turner, de oprichter van CNN, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken aangeboden dit bedrag voor zijn rekening te willen nemen. Op die manier zou de impasse over deze kwestie tussen het Congres en het ministerie kunnen worden doorbroken. Drie jaar geleden deed hij ook een gift van een miljard dollar voor de humanitaire operaties van de VN.

Het Congres heeft steeds gezegd de schuld te willen betalen op voorwaarde van het terugdringen van de Amerikaanse bijdrage. De bijdrage aan vredesoperaties wordt nu teruggebracht van 30 naar 26-27 procent; iets boven het door de Congres geëiste percentage van 25 procent.

Formeel staan de VN niet toe dat individuen de schulden betalen van regeringen. Maar Washington laat giften toe die geoormerkt zijn voor specifieke doeleinden onder goedkeuring van het Congres.

De algemene vergadering van de VN is ook een nieuwe methodiek overeengekomen voor het vaststellen van de hoogte van de bijdragen van lidstaten. Japan zal in plaats van 20,5 procent, 20 procent gaan betalen.