Vaticaan

,,De rk-kerk heeft als enige religie directe macht in de wereldpolitiek'', stelt Lousewies van der Laan (D66) in haar brief op 12 december.

Dat is de reden dat ze zich beijvert voor het vertrek van het Vaticaan uit de Verenigde Naties. Ik heb begrip voor haar redenering maar ik denk dat ze bepaalde feiten over het hoofd ziet.

De Heilige Stoel – en niet het Vaticaan – heeft een diplomatieke geschiedenis van 1600 jaar. Op het moment telt ze 179 diplomatieke missies over de hele wereld. De H. Stoel kon in 1946 als een gewone staat zitting nemen in de Verenigde Naties maar heeft liever gekozen voor de status van `permanent waarnemer'. Hij heeft geen stemrecht in de Algemene Vergadering van de VN.

Op 11 juli 2000 heeft het Congres van de Verenigde Staten zich over deze kwestie gebogen en heeft in een resolutie met 416 stemmem vóór en één onthouding aangenomen om de aanwezigheid van de H. Stoel in de VN te steunen.

Het Congres van de VS is van mening dat iedere verlaging van de status die toegekend is aan de H. Stoel de geloofwaardigheid van de Verenigde Naties zou schaden door de regels van deelname aan te passen wegens ideologische redenen en niet op grond van neutrale principes en op het feit van de soevereiniteit.

Elke verlaging van de status van de H. Stoel zou de relatie tussen de VN en vele lidstaten kunnen schaden, want vele lidstaten erkennen de morele en ethische aanwezigheid van de H. Stoel, waardoor zij doeltreffend om louter humanitaire redenen kan werken aan de oplossing van de internationale problemen.

De H. Stoel voldoet gewoon aan de toelatingscriteria van de VN.. Wil je hem weren, dan zul je de toelatingscriteria moeten veranderen. Dit zal op zijn beurt verregaande gevolgen hebben voor andere `ministaten' en voor landen die geen scheiding tussen godsdienst en staat kennen, zoals de islamitische.

    • Mr.Dr. R. Ojeda