Rechtbank: OM liegt en hindert

De rechtbank in Rotterdam heeft gisteren het openbaar ministerie beschuldigd van liegen en het belemmeren van de rechtsgang. De rechtbankpresident verbood het OM onmiddellijk de zaak tegen een bende valsemunters voort te zetten.

Het OM zou bewijzen hebben achtergehouden en een getuige hebben gehinderd tijdens de zitting een verklaring af te leggen.

De advocaten van de zes verdachten toonden zich tevreden met de beslissing van de rechtbank. Zij overwegen de `wanprestatie' van justitie te melden bij het college van procureurs-generaal.

Rechtbankvoorzitter C. Briët liet zich gisteren ongewoon hard uit over het handelen van justitie. ,,De Nederlandse politie en het openbaar ministerie hebben getracht de rechtsgang te frustreren door bewust de rechtbank relevante informatie te onthouden. Daarnaast heeft het OM bepaalde informatie voor de rechtbank verzwegen.'' Volgens de rechtbank heeft het OM door zo te handelen haar geloofwaardigheid ernstig geschonden.

Reden voor de rechtbank om het OM niet-ontvankelijk te verklaren is het achterhouden van informatie over het oproepen van een getuige. De rechtbank wilde een Duitse infiltrant horen over zijn rol bij het onderzoek naar de zes verdachten. Het OM wilde dat eigenlijk niet, maar beloofde de rechtbank alles in het werk te stellen om de infiltrant naar de rechtszitting te krijgen. Uit correspondentie tussen de Duitse en de Nederlandse justitie bleek dat de rechtbank dat het OM precies het tegenovergestelde deed. Dat de getuige van de Duitse justitie niet mocht verschijnen is volgens de rechtbank te wijten ,,aan het handelen van de Nederlandse politie, onder verantwoordelijkheid van en met medeweten van de officier van justitie''.

Tijdens een vorige bijeenkomst probeerde officier van justitie A. Mooy dat nog goed te praten door te zeggen dat zijn bedoelingen nobel waren. Maar de rechtbank geloofde de argumenten van de officier niet. De officier kon volgens de rechtbank niet aannemelijk maken waarom de Duitse justitie twee dagen na de aanvankelijk verleende toestemming die toestemming opeens weer introk.

De advocaten van de zes zeggen dat ze zeer geschrokken van de handelwijze van justitie. Hun cliënten, die in een eerder stadium al waren vrijgelaten, zijn nog niet van de zaak af. Het OM liet kort na de zitting weten in beroep te gaan tegen het besluit van de rechtbank.