Politie prest gevangenen tot overgave

De Turkse politie heeft gisteren ook de laatste gevangenis waar gedetineerden nog verzet boden, onder controle gekregen. Ongeveer vierhonderd gedetineerden in de Ümraniye-gevangenis bij Istanbul gaven zich over.

Met de overgave kwam een einde aan de bestorming van de Turkse gevangenissen, die dinsdagmorgen in alle vroegte begon.

Volgens de Turkse autoriteiten schoot de paramilitaire politie vier gedetineerden in de Ümraniye-inrichting dood, toen zij – nadat ze zich met benzine hadden overgoten en in brand stonden – op de bestormers kwamen afrennen. Daarmee komt het totale dodental van de bestorming op ten minste 26 (24 gedetineerden en twee leden van de paramilitaire politie). Volgens sympathisanten van de gedetineerden ligt het dodental veel hoger.

Na de overgave van de gedetineerden zagen ooggetuigen zo'n achttien ambulances aanrijden bij het ziekenhuis van Haydarpasa met daarin in totaal een dertigtal gewonden. Sommigen van hen riepen `Lang leve de doodshongerstaking' toen zij – soms per brancard – het ziekenhuis werden ingebracht.

Met hun hongerstaking protesteerden de gedetineerden, die vaak tot extreem-linkse groeperingen behoren, tegen de hervorming van het Turkse gevangenissysteem. De autoriteiten willen de huidige gevangenissen, waar gedetineerden met grote aantallen op slaapzalen verblijven, vervangen door een cellensysteem. De regering acht deze hervorming noodzakelijk, mede om de macht van allerlei groeperingen in de gevangenis te breken. Tegenstanders wijzen er op dat het in een cellensysteem voor de gedetineerden moeilijker wordt om zich te verweren tegen mogelijk geweld van bewakers.

Veel doodshongerstakers weigeren ook in de ziekenhuizen waar zij naar toe werden gebracht te eten, zo bevestigden de autoriteiten gisteren.

Als gevolg van de nieuwe amnestiewet in Turkije kwamen gisteren de eerste gedetineerden op vrije voeten. Volgens de Turkse televisie kwamen er gisteren 200 vrij. Naar verwachting de helft van de naar schatting 72.000 Turkse gevangenen komt door de nieuwe wet op vrije voeten. Met de amnestie wil de regering de overbevolking van de penitentiaire inrichtingen tegengaan om deze zo leefbaarder te maken. Tegen de wet is veel verzet, omdat zij van een al te ruimhartige houding tegen misdadigers zou getuigen. Ook president Sezer is tegen. Hij is een procedure begonnen bij het Constitutionele Hof. Als dit de wet afkeurt, moeten alle vrijgelaten gevangenen terug naar hun oude stek.