Pastoor verliest van predikante

De nabestaanden van een overleden patiënt in het Nijmeegse Radboudziekenhuis en hun pastoor hebben gisteren een kort geding tegen een gereformeerde ziekenhuispredikante verloren. Ze eisten voor de Arnhemse rechtbank dat de predikante geen rooms-katholieke sacramenten meer toedient. Ze had, volgens de eisers, ten onrechte het sacrament der zieken toegediend aan de stervende man. De patiënt en de familie zouden zich niet hebben gerealiseerd dat de predikante daartoe niet bevoegd is. Ook meenden ze dat de predikante zich had voorgedaan als priester. De rechtbank wees de eis af, onder meer omdat ze vond dat iedere rooms-katholiek behoort te weten dat een vrouw geen rooms-katholiek priester kan zijn.