NEDERLANDIST 2

In de bijlage W&O van 4 november stelt Hugo Pronk voor het woord neerlandicus te vervangen door nederlandist. Terecht merkt hij op dat professor Heeroma (die een bundel lezingen als titel gaf: Sprekend als nederlandist) hiervoor al veertig jaar geleden had gepleit.

Het was en is vechten tegen de bierkaai. De spraakmakende gemeente geeft een ingeburgerde, goed in het gehoor liggende term niet gauw prijs. Dit te meer niet als de term zou moeten wijken voor een woord dat het zowel akoestisch als ritmisch minder goed doet.

Het woord neerlandicus doet denken aan iemand die zich met soepele tred door de tuin der letteren beweegt, terwijl nederlandist het beeld oproept van een persoon die met zwaar beslagen laarzen over een klinkerweg banjert. Overigens niets ten nadele van wijlen professor Heeroma, aan wie ik de aangenaamste herinneringen bewaar.

    • J. van Delden