Liberalisering post loopt vast

Verdere liberalisering van de post in de Europese Unie is voorlopig van de baan. Ministers van de Europese Unie bleven gisteravond ook na lang vergaderen verdeeld over het minimumgewicht van poststukken die aan de vrije markt kunnen worden overgelaten en over een einddatum voor volledige liberalisering.

Volgens de Franse minister (en fungerend EU-voorzitter) Pierret is liberalisering van de postmarkt door de blokkerende minderheid van lidstaten (waaronder Frankrijk) en de houding van het Europees Parlement ,,voor lang'' van de baan. Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) heeft zijn hoop gevestigd op het Zweedse EU-voorzitterschap vanaf 1 januari. Staatssecretaris De Vries zag ,,beweging'' na een Nederlands compromisvoorstel voor liberalisering in stappen.

De post geldt als een moeilijk dossier wegens de electorale gevoeligheid en de vakbondsinvloed bij de 1,5 miljoen werknemers van nationale posterijen. EU-regeringsleiders riepen dit jaar in Lissabon op tot versnelde vrijmaking van de postmarkt (jaaromzet 80 miljard euro). Nu is slechts 3 procent van de postmarkt vrij: poststukken boven 350 gram en alle brievenpost bij een minimumprijs van vijf keer het tarief van de openbare posterijen. Volgens een voorstel dat Bolkestein in mei heeft gelanceerd had per 2003 zo'n 20 procent van de markt vrij moeten zijn: alle brievenpost en direct mail boven de 50 gram (of 2,5 keer het standaardtarief), uitgaande grensoverschrijdende post en alle expresdiensten zonder tarieflimiet. Het Europarlement, dat meebeslist, wil uit vrees voor aantasting van de universele dienstverlening slechts 6 procent van de markt vrijmaken. Noordelijke lidstaten, met een relatief liberale postmarkt en beursgenoteerde postbedrijven, gaan verder dan de zuidelijke lidstaten. Frankrijk stelde gisteren als compromis stapsgewijze liberalisering voor, maar wil in tegenstelling tot onder meer Nederland geen einddatum voor volledige liberalisering vastleggen.

    • Hans Buddingh'