Horst Mahler

In haar opmerkelijke interview met de rechtsradicale advocaat Horst Mahler, die ooit betrokken was bij de Rote Armee Fraktion, laat Michèle de Waard zien hoe dicht extreem-rechts en extreem-links vaak bij elkaar liggen (NRC Handelsblad, 16 december).

Haar suggestie dat Mahlers rechtse ommezwaai direct veroorzaakt werd door het lezen van de filosofen Hegel en Herder lijkt me echter wat simpel.

Karl Marx (beïnvloed door Hegel) en Isaiah Berlin (door Herder) bewijzen het er in de filosofie iets subtieler aan toegaat.

In het algemeen lijkt De Waard voor wijsgeren weinig sympathie te koesteren. Mahler `rept van Kant, Marx en Adler' en `spreekt als was hij een filosoof', schrijft zij. Een paar regels verder (`Hij heeft veel gelezen en geleerd in de gevangenis'), lijkt zelfs lezen een hachelijke bezigheid te zijn.

Vierhonderd jaar geleden werd de gekte van Don Quichot aan dezelfde ondeugd toegeschreven. Inmiddels kan dat nog maar weinigen overtuigen, maar helaas houdt daarmee de vergelijking op.

Dat Horst Mahler even ongevaarlijk zou zijn als Cervantes' held, is verre van zeker.

    • Ger Groot