Euthanasie

Jammer dat dr. G. Vastenburg, internist, in zijn brief (18 december), een karikatuur maakt van de naar mijn mening uitstekende analyse van Wim Köhler in NRC Handelsblad van 14 december, onder de kop `Artsen zijn er ook om mensen te laten sterven'. Het slaat werkelijk alles wanneer Vastenburg suggereert dat Köhler zou hebben bepleit de stervensfase over te slaan met een spuitje.

Naar mijn mening zal de visie van Vastenburg door weinig collegae van hem onderschreven worden. Integendeel. Hij veroordeelt daarmee alle hulpverleners en dat zijn niet alleen artsen, die zeer integer te werk gaan.

Waar het werkelijk om gaat is dat het voor een aanzienlijke meerderheid van de Nederlandse bevolking een zegen zou zijn als zij de zekerheid zou krijgen ooit een zelfgekozen humane dood te mogen sterven. Daarbij hoort uiteraard het in alle rust voor zover dat mogelijk zal zijn, afscheid kunnen nemen van de intimi. Heel belangrijk voor de rouwverwerking.

Of de mensen dan ook van die mogelijkheid gebruik zullen maken is een heel andere zaak. Köhler, zo heb ik begrepen, wil dat mogelijk maken en de zware last op de schouders van de artsen verminderen door wel van de expertise van artsen gebruik te maken, maar de verantwoordelijkheid voor het zelfgewilde sterven te leggen waar die hoort. De Stichting Vrijwillig Leven (SVL) ondersteunt dat van harte en pleit daarom voor Steunpunten – waar ook artsen een belangrijke rol zullen vervullen – die de zekerheid menselijkerwijze wél zullen bieden.

    • Ir. G.A.P. Schellekens
    • Voorzitter Svl