Dana en het kwaad

Het omslag toont een wulpse danseres in SM-kleding. Om haar hals draagt ze een parelketting met kruis, op haar bovenarm is een jodenster getatoeëerd. Van achteren wordt ze op het oor gekust door een duivel met puntoren, gehuld in vlammen. `Het vlees van de danseres en de slavin van Satan', luidt de Arabische titel. En opzij van de afbeelding: `Het geheim van de groepsseksorgie die eindigde met het koken van de danseres en het verdelen van haar vlees onder de armen.'

Het boekje, een waarschuwing aan jongeren die drugs gebruiken of zich aan de Satansdienst overgeven, afkomstig uit Amerika, Europa en Israël en vreemd aan de islamitische samenleving, maakt deel uit van de tentoonstelling `Duistere machten: gestalten van het kwaad in de wereld van de Islam'. Jaarlijks put de Leidse universiteitsbibliotheek ter gelegenheid van de Ramadan uit zijn rijkeOosterse collectie. Deze keer leidt dat tot een heerlijk politiek incorrecte uitstalling van boekjes die hel en verdoemenis beloven aan een ieder die zich inlaat met drank, drugs, duivels, vrouwen, Salman Rushdie, joden en andere islam-vijandige zaken. Alles lichtvoetig toegelicht en van een context voorzien in een geïllustreerde catalogus van de hand van Arnoud Vrolijk en Jan Just Witkam.

Op boekenjacht in landen als Egypte, Turkije, Indonesië en Libanon stuiten medewerkers van de universiteitsbibliotheek vaak op marginale publicaties. Die zijn doorgaans niet te koop in de reguliere boekhandel maar op straat, in boekenstalletjes om en nabij een moskee. Het gaat om pamfletten die zich vol vuur afzetten tegen een vijand die geen middel schuwt om zijn sinistere doel te bereiken: de gelovige verleiden tot het kwaad, variërend van de Antichrist via Saddam Hussein tot de `internationale joodse samenzwering'. Met hun schreeuwerige, soms cartooneske omslagen richten ze zich op de bewoners van sloppenwijken in steden als Cairo, Beiroet, Oost-Jeruzalem en Damascus. Die hebben het slecht en willen weten hoe dat komt.

Een selectie uit twintig jaar verzamelen ligt nu bijeen in Leidse vitrines. Een bonte stoet onheilsprofeten trekt voorbij, vechtend om de aandacht van de potentiële koper. Een omslag moet opvallen en daartoe wordt geen middel geschuwd. Broeierig kijkende duivels die hun klauwhanden uitstrekken naar een Egyptische maagd, van bloed druipende davidssterren die een slagschaduw werpen over de Aqsa-moskee in Jeruzalem: hier geen nuance en met macabere precisie krijgt de zondaar tegen de islam uitgemeten welke kwellingen hem in de Hel te wachten staan.

Ook islamitische dictators moeten het ontgelden. Een boekje uit 1987 klaagt Khomeiny aan omdat hij tijdens de bedevaart naar Mekka, een jaar eerder, pelgrims uit Iran zou hebben aangezet tot demonstreren, uitmondend in ongeregeldheden die honderden doden eisten. Op het in Cairo gedrukte boekje staat de ayatollah er wat dommig bij, met als bijschrift: `De man die moslims vogelvrij verklaarde en de Ka'aba in de as wilde leggen'. Eenzelfde behandeling krijgen Saddam Hussein – `De Hitler van het oosten, de gangster van Irak en de dief van Bagdad' – en de met bloed aan zijn handen afgebeelde, inmiddels overleden, Syrische president Assad.

Alle vormen van het kwaad komen samen in de staat Israël. Omdat de koran flink wat passages bevat die de vijandschap met de joden benadrukken, kunnen de pamflettisten naar hartelust ellende toeschrijven aan `joodse machinaties' en `oppermachtige zionistische lobbies', een complex van `bovenbazen' waartoe ook vrijmetselarij en Rotary behoren. Vertalingen van Mein Kampf beleven in de islamitische wereld druk na druk. Een zionistisch geheim wapen is seks. Door de Mossad getrainde agentes verleiden en chanteren Arabische politieke leiders en verspreiden aids onder moslimmannen.

Maar het ergst is Dana International, de Israëlische transseksuele zangeres die het Eurovisie songfestival won. Dit kwaad, aldus de auteur van het boekje, staat niet op zichzelf. Hormonenbehandeling, acupunctuur, reparatie van maagdenvliezen, het voze leven van mannequins, internationale spionage: het is allemaal één groot complot. Op het omslag niet Dana maar een schaars geklede dame, sprekend Madonna. Om de censuur voor te zijn gaat haar décolleté schuil achter een zwarte balk. Dat lot treft ook haar ogen, opdat haar magische blik geen schade kan aanrichten. `Alleen voor volwassenen', staat in de linkerbovenhoek. Om de argeloze moslimman te waarschuwen, of om hem tot kopen te verleiden?

Tentoonstelling: `Duistere machten: gestalten van het kwaad in de wereld van de Islam'. Tot 29 januari 2001 in de universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27. Catalogus: ƒ15,-.

    • Dirk van Delft