Bush kiest Ashcroft op Justitie

George W. Bush heeft de conservatieve John Ashcroft benoemd tot minister van Justitie. De diep religieuze Ashcroft is verklaard tegenstander van abortus.

Ashcroft zat tot voor kort voor de staat Missouri in de Senaat. Hij verloor zijn zetel echter in een bizarre verkiezingsrace tegen een dode rivaal: de Democratische ex-gouverneur van Missouri, Mel Carnahan, stortte tijdens de campagne neer met zijn vliegtuigje, waarna zijn weduwe zich in zijn plaats kandidaat stelde – en werd verkozen. Op het stembiljet stond echter de naam van haar echtgenoot omdat er geen tijd meer was nieuwe biljetten te drukken.

Volgens Bush is Ashcroft een ,,man van sterke principes en diepe overtuigingen''. Voorstanders van abortus hebben hun afschuw uitgesproken over de keuze van Bush voor deze 58-jarige zoon van een dominee uit de Pinkstergemeente. De aanstaande president wees gisteren ook de gouverneur van New Jersey, Christine Todd Whitman, aan als hoofd van de Milieu Beschermingsdienst. Wellicht krijgt zij ministeriële status. Whitman geldt als een voorstander van abortus binnen de Republikeinse partij.