Bodemsanering

`Grote fraude bij bodemsanering' kopte NRC Handelsblad op 18 november.

De Rotterdamse recherche heeft bij een semi-ambtelijk orgaan, het Service Centrum Grond (SCG) dat de bodemsanering voor de rijksoverheid begeleidt, omvangrijke valsheid in geschrifte vastgesteld.

Volgens de politie wordt de uitoefening van de controlerende wettelijke taak op grove wijze door het SCG veronachtzaamd.

Wat is nu het einde van het verhaal? De recherche constateert dat er geen bewijs is gevonden dat het SCG corrupt is.

Wat resteert is het verwijt dat de uitvoering van de wettelijke taak door de leiding is veronachtzaamd plus de waarneming dat alle bestuurlijk betrokkenen, van het SCG-bestuur tot en met het ministerie van VROM, kennis van problemen niet accuraat hebben omgezet in daden.

Politie en justitie hebben al besloten de verantwoordelijke bestuurders niet te vervolgen, maar een hoogleraar zal het functioneren van de bestuurders in deze affaire in een aparte rapportage beoordelen, met andere woorden: justitie gaat `vreemd'.

Een aantal ex-bestuurders van het SCG verklaren dat het bestuur weliswaar formeel verantwoordelijk is, maar zijn van oordeel dat de minister van VROM eindverantwoordelijkheid draagt.

Prangende vraag: wat houdt juridisch en de facto de bestuurlijke verantwoordelijkheid nog in?

    • E.A.A. van Gils