Asielzoekers

– Naar schatting 44.000 mensen vroegen dit jaar in Nederland asiel aan. Dedzad (vader) en Emina (moeder) en hun drie kinderen Hasan, Jasmin en Adan uit Joegoslavië vieren de kerst in het opvangcentrum Osdorp met een eenvoudige maaltijd. Ze hopen dat 2001 een positief jaar wordt, waarin ze een verblijfstitel krijgen. (Foto's NRC Handelsblad, Rien Zilvold)