Winst Friesland Coberco

De zuivelcoöperatie Friesland Coberco behaalt in 2000 naar verwachting een nettowinst van ongeveer 170 miljoen gulden. Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. Daarmee heeft Coberco zich volledig hersteld van het rampjaar 1999. In dat jaar daalde de winst in vergelijking met het voorgaande jaar nog met 38 procent tot 81 miljoen gulden. De omzet van de coöperatie komt naar verwachting iets boven de 9 miljard gulden uit. In 1999 was dat 8,9 miljard gulden.