Vaker afwijking plasbuis in Rotterdam

In Rotterdam worden opvallend veel jongetjes geboren met een afwijking aan de urinebuis. Zeven op de duizend jongetjes hebben de aandoening, terwijl twee `normaal' is. Dat is gebleken uit onderzoek van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZR) bij 7292 pasgeborenen.

De plasbuis komt bij de baby's die de afwijking hebben niet in de top van de eikel uit, maar lager in de penis of in het scrotum. De aandoening, die in ernstige vorm direct na de geboorte wordt geconstateerd, moet operatief worden verholpen. Niet-geopereerde jongens kunnen later erectiestoornissen krijgen.

De oorzaken van het hoge aantal afwijkingen in Rotterdam zijn nog niet bekend. Factoren die een rol kunnen spelen zijn voeding en werk van de ouders, de woonomgeving, bijvoorbeeld milieuvervuiling door industrie, en blootstelling aan hormoonverstoorders. ,,Maar daar kunnen we nog geen uitspraak over doen'', aldus onderzoeker dr. R. Weber van de afdeling andrologie van het AZR.

Weber wijst erop dat dit het eerste grootschalige gestandariseerde onderzoek in Nederland naar de afwijking is. Het is mogelijk dat er geen oorzaak wordt gevonden. ,,Het feit dat er beter naar de aandoening is gekeken, kan ook de verklaring zijn voor het hogere aantal'', aldus Weber.