Rabo betaalt boerenbonden 350 miljoen

Rabobank Nederland betaalt de oude katholieke boerenorganisaties 350 miljoen gulden voor hun stem in verzekeraar Interpolis. Daarmee verkrijgt de Rabo volledige zeggenschap over de Tilburgse verzekeraar, ooit opgericht om de risico's in land- en tuinbouw te dekken. De bank kocht in 1990 bijna alle aandelen van Interpolis van de boerenbonden NCB, LTB, ABTB en LLTB. De bonden, verenigd in de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, behielden wel een belangrijk deel van de zeggenschap in Interpolis.