Personalia

De Nederlanders Koos Richelle en Jules Muis krijgen topfuncties bij de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Richelle wordt directeur-generaal ontwikkelingssamenwerking, en daarmee de hoogste Europese ambtenaar bij de Europese Commissie. Muis wordt hoofd van de interne accountantsdienst. Richelle was als ambtenaar van Buitenlandse Zaken een bekend criticus van minister Van Aartsen. Muis werkte eerder als vice-president bij de Wereldbank.