Onderzoek drassige bodem van Gouda

Het rijk stelt een aanvullend onderzoek in naar de exacte omvang van de bodemproblematiek in Gouda. Pas na dit onderzoek komt er een besluit over hoeveel geld het rijk beschikbaar wil stellen voor het oplossen van de problemen met de slappe en drassige bodem waarop de gemeente is gebouwd.

Gouda wil jaarlijks dertig miljoen gulden van het rijk om het wegzakken van de stad tegen te gaan. Met zo'n bijdrage zou een einde kunnen komen aan de artikel 12-status, die Gouda als eerste gemeente van Nederland al veertig jaar lang onder financiële curatele van het rijk heeft gebracht. Vermoedelijk wordt er over twee maanden een definititief besluit genomen.

Gouda probeert al jaren het hoofd letterlijk boven water te houden, aldus een woordvoerder van de gemeente, maar zakt langzaam maar zeker onder water. De stad is niet in staat om de landelijke norm aan te houden die bepaalt dat wegen, openbaar groen en andere voorzieningen tenminste tachtig centimeter boven het polderpeil moeten liggen. Bij de aanleg van wegen en voorzieningen houdt Gouda nu noodgedwongen een peil van zeventig centimeter aan.

De absoluut kritieke grens voor ophoging is veertig centimeter. ,,Alles wat nog lager ligt vriest stuk, zakt weg en loopt onder water bij regen.'' Noodzakelijke ophoging blijft door geldgebrek vaak achterwege, aldus de gemeente. De kwaliteit van het wegdek is slecht, de wegen ,,zakken onherroepelijk langzaam onder water''. Bijna de helft van de wegen ligt onder de kritische grens van veertig centimeter, aldus de gemeente. Ook sterven volgens de stad bomen en heesters in grotere groengebieden eerder af. Tenslotte heeft Gouda moeite overtollig regenwater te bergen. Ondanks een uitgebreid stelsel van grachten, kanaaltjes, sloten en vijvers stromen deze regelmatig over.

De stad wil af van de artikel 12-status omdat er geen sprake is van financieel wanbeheer maar alleen van een dramatisch slechte bodem, aldus de gemeente. ,,Een goede vergelijking is die met de zieke en de gehandicapte. De artikel 12-status is bedoeld om de zieke te helpen er weer bovenop te komen om vervolgens gezond en zelfstandig weer verder te gaan. Gouda is niet ziek maar gehandicapt. De bodem is haar handicap en dat zal altijd zo blijven. Alleen daarvoor vraagt Gouda steun van het rijk.''