Kooplust neemt toe

Het vertrouwen van de consument in de Nederlandse economie is deze maand even groot als in november. De koopbereidheid is in december, de maand waarin winkeliers een groot deel van hun jaaromzet realiseren, neemt iets toe. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend gemaakt.

Het consumentenvertrouwen is een belangrijke graadmeter voor de staat van de economie, die de groei van de laatste jaren voor een groot deel dankt aan de bestedingen. Het vertrouwen van de consument is het afgelopen jaar het hoogst geweest sinds 1987, toen het CBS begon met het meten van het consumentenvertrouwen. Het CBS telt hoeveel optimisten er zijn in vergelijking met pessimisten en geeft daarvoor een cijfer. In 1993, toen het vertrouwen zijn laagste peil bereikte met –22, waren er meer pessimisten dan optimisten. In 1998, het vorige recordjaar, kwam de score uit op 17.

Afgelopen jaar was het cijfer 24. In de loop van dit jaar is het oordeel over de economische situatie niettemin iets minder positief geworden, vooral in de tweede helft van het jaar. Ook de verwachting voor volgend jaar is minder gunstig geworden. (Foto J⊘rgen Krielen)