Grote schikking bij beursfraude

Justitie heeft een omvangrijke schikking getroffen met een van de verdachten in de beursfraudezaak ('Operatie Clickfonds'). Het gaat om prof. dr. F. D., hoogleraar aan de universiteit van Nijmegen, die van belastingontduiking werd verdacht.

D. heeft strafvervolging afgekocht voor 750.000 gulden. Daarnaast heeft hij 1,3 miljoen gulden betaald aan nog openstaande fiscale verplichtingen. D. geldt als vooraanstaand medisch specialist. Hij is bestuurslid van een aantal internationale organisaties op zijn vakgebied.

Justitie kwam zijn zaak in 1997 op het spoor. De schikking is een van de grootste in het Clickfondsonderzoek. Eerder werd voor grote bedragen geschikt met Bank Bangert Pontier en SNS Bank en met een voormalig beheerder van het Philips pensioenfonds. Het openbaar ministerie in Amsterdam geeft vanmiddag een persbericht over de zaak uit, maar wil niet ingaan op de vraag waarom D. zich niet voor de rechter moet verantwoorden. D. zelf en zijn raadsman willen geen commentaar geven.

D. was een van de cliënten van belastingadviseur J. M., die ook verdachte is in de Clickfondszaak. Hij had op zijn beurt weer zakelijke belangen met een van de hoofdverdachten, de in Zwitserland woonachtige Nederlandse vermogensbeheerder D. de Groot. Justitie stuitte bij toeval op D.'s zaak toen zij in Zwitserland De Groots administratie in beslag nam.

Daaruit bleek dat D. neveninkomsten had ondergebracht in een stichting. Het ging onder meer om gelden die hij kreeg van de farmaceutische industrie voor onderzoek en honoraria voor deelname aan congressen.

Uit het justitiedossier valt op te maken dat D. kapitaal vanuit de stichting overmaakte naar een familielid in Azië, zonder over dat bedrag belasting te betalen.

    • Joost Oranje