EU-steun voor investering in milieu

De Europese Commissie heeft de mogelijkheden verruimd voor EU-lidstaten om bedrijven te subsidieren die investeren in duurzame energie. Zo mogen de lidstaten voortaan 40 procent (eerder 30 procent) vergoeden van investeringen in duurzame energie, energiebesparing en warmtekrachtkoppeling. Voor het midden- en kleinbedrijf en voor bedrijven in achtergebleven gebieden komt hier nog 10 procent bovenop. Daarnaast wil Brussel lidstaten meer mogelijkheden bieden bedrijven kortingen te geven op milieubelastingen (ecotax). Zij wil zo voorkomen dat bedrijven in lidstaten met een vergevorderd ecotax-systeem, zoals Nederland, oneerlijke concurrentie ondervinden van bedrijven uit lidstaten waar een dergelijke ecotax nog niet bestaat. (Hans Buddingh', Brussel)